Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza corelației dintre gradul de concentrare concurențială și nivelul de protecție a consumatorilor

Autor:Ştefania-Cristina Curea, Eduard Dinu și Paul Prisecaru

JEL:C21, L13, L96, G22

DOI:

Cuvinte cheie:grad de concentrare concurențială, nivel de protecție a consumatorilor, asigurări de răspundere civilă auto obligatorie, telecomunicaţii mobile

Abstract:
Obiectivul comun al legislaţiei în domeniul concurenţei ş i respectiv al celei referitoare la protecţia consumatorilor îl constituie asigurarea deplinei suveranităţii a acestora, precum şi a bunăstării lor. Pe baza analizei literaturii de specialitate am fundamentat , ca obiectiv principal al cercetării noastre, analiza corelaţiei dintre gradul de concentrare concurenţială şi nivelul de protecţie a consumatorilor. Prin intermediul analizei regresionale aplicate pe datele din două sectoare de activitate, respectiv , asigurări de răspundere civilă auto obligatorie şi telecomunicaţii mobile, am demonstrat existenţa unei corelaţii directe, respectiv faptul că un grad ridicat de concentrare concurenţială - expresie a competiției reduse -, determină scăderea nivelului de protecție a consumatorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert