Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Interdependența dintre politici și reglementări vizând concurența și protecția consumatorului în generarea și asigurarea unei concurențe eficiente pe piața europeană a telecomunicațiilor

Autor:Andreas Bartels, Doru Alexandru Pleșea, Michael Studeny și Vanessa Just

JEL:D18, D40, K20, L96.

DOI:

Cuvinte cheie:politica în domeniul concurenței, politica de protecție a consumatorilor, regulamente, Uniunea Europeană, telecomunicații.

Abstract:
În prezent Uniunea Europeană navighează în ape tulburi. Ea trebuie să dovedească că beneficiile pe care le aduce țărilor participante cântăresc mai greu decât eforturile depuse. În acest sens, o politică a Uniunii în domeniul concurenței care să se axeze pe bunăstarea consumatorului reprezintă una din căile prin care se poate obține sprijin din partea cetățenilor statelor membre. Regulamentul privind roaming-ul, care a redus costurile comunicațiilor mobile în străinătate, poate fi considerat un bun exemplu în acest sens. Comisia Europeană vede politica privind consumatorii ca pe un alt factor important prin care aceștia să fie protejați și care să le aducă beneficii. Pe piețele cu monopoluri naturale, cele două politici au nevoie să fie susținute de o politică eficientă de reglementare. Cercetarea demonstrează că aceste 3 politici, dacă sunt armonizate, pot conduce la o creștere a bunăstării consumatorului (în principal prin reducerea prețurilor) și că ele protejează drepturile și interesele consumatorilor. În cazul telecomunicațiilor mai multe inițiative ale Comisiei Europene și ale autorităților naționale de reglementare au condus la scăderea prețurilor și au obligat operatorii să implementeze norme favorabile clienților și să protejeze datele și viața privată a consumatorilor. Autorii consideră evidentă încercarea Comisiei Europene de a stabili și armoniza norme aplicabile tuturor statelor membre în vederea protejării drepturilor și intereselor consumatorilor pe piața telecom. Aplicarea politicilor privind concurența, respectiv vizând consumatorii, în cadrul instituțiilor din domeniul telecomunicațiilor, cu siguranță ar putea promova concentrarea pe consumator și posibilitatea de a utiliza un „set de instrumente” diversificat. Armonizarea și ajustarea politicilor între diferite țări și instituții și minimizarea oricărui efect secundar posibil va fi în viitor o sarcină dificilă pentru Uniunea Europe ană.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert