Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Concurenţa în sectorul bancar şi protecţia consumatorilor în România

Autor:Viorela Iacovoiu și Adrian Stancu

JEL:D18, G21, G28

DOI:

Cuvinte cheie:concurenţă, protecția consumatorilor, sector bancar, Indice Herfindahl- Hirschman, grad de mobilitate a clienților, reclamaţii, coeficient de corelaţie Spearman.

Abstract:
Studiul de faţă evidenţiază relaţia existentă între mediul concurenţial în sectorul bancar autohton şi protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor. Cercetarea este orientată pe trei direcţii: analiza mediului concurenţial, fundamentată pe analiza detaliată a gradului de concentrare, spread-lui ratei medii de dobândă a creditelor faţă de depozite şi gradului de mobilitate a clienţilor; analiza distribuţiei şi cauzelor reclamaţiilor consumatorilor de produse şi servicii bancare; evidenţierea corelaţiei existente între cota de piaţă a băncii şi numărul de reclamaţii înregistrate de către aceasta, utilizând testul neparametric Spearman al corelaţiei diferenţei rangurilor. Rezultatele analizelor realizate au relevat existenţa unei relaţii directe şi puternice între poziţia concurenţială a băncii şi numărul de reclamaţii înregistrate de către aceasta, ceea ce demonstrează că mediul concurenţial în sectorul bancar nu asigură o protecţie reală a drepturilor şi intereselor consumatorilor. Având în vedere rezultatele cercetării, am propus, la finalul studiului, adoptarea unor măsuri clare şi coerente, care să asigure: îmbunătăţirea cunoştinţelor financiare ale consumatorilor; diminuarea asimetriei informaţionale şi stimularea con curenţei în sectorul bancar; creşterea încrederii consumatorilor în sectorul financiar; obţinerea unor efecte benefice şi durabile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert