Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Politica concurenței în industria filmului european cu accent pe interesele consumatorilor – o perspectivă românească

Autor:Puiu Nistoreanu, Violeta Mihaela Dincă și Andreea Fortuna Șchiopu

JEL:A14, D18, L41, Z10, Z18

DOI:

Cuvinte cheie:Industria europeană de film, concurența pentru cinematografia europeană, ajutoare de stat din partea Uniunii Europene, consumatorul de film european.

Abstract:
Cinematografia europeană a fost şi este adesea asimilată de consumatorii de film ca cinematografie de artă care este mai greu de înţeles şi în cele din urmă căreia îi este mai dificil să atingă un număr mare de consumatori. Obiectivele acestei lucrări au fost de a examina traseul pieței europene de cinematografie şi relaţia cu consumatorii săi împreună cu interesele lor și atitudinile față de filmele europene și de a cerceta cele mai importante măsuri luate de către instituţiile Uniunii Europene în cadrul politicii concurenței de a sprijini filmele europene prin schemele de ajutor de stat. Pentru a da formă acestor obiective au fost utilizate interviuri în profunzime cu cinci specialiști de elită din industria cinematografică românească cu experiență și recunoaștere internațională. Problemele cercetării calitative studiate sunt: modificarea comportamentului consumatorilor față de cinematografia europeană și modalitățile de sprijin. Rezultatele sugerează că privind relaţia sa cu consumatorii și interesele lor în cea a șaptea artă, cinematografia europeană face față multor dificultăţi care variază de la concurenţa cu filmele americane şi fondurile in suficiente până la creşterea confortului sau a comodității consumatorilor de filme din aceste timpuri. Lucrarea de față concluzionează de asemenea cu exemple de măsuri propuse de respondenți, de a sprijini cinematografia europeană să devină mai atractivă pentru consumatori, o parte din aceste măsuri fiind deja în curs de aplicare în industria cinematografică, determinând ca rezultatele studiului nostru să fie utile pentru factorii politici și cei de decizie în acest domeniu cultural.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert