Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Concurența pe piața serviciilor educaționale universitare din România și protecția drepturilor și intereselor studenților

Autor:Gabriel Brătucu, Alexandra Palade (Zamfirache), Anca Madar, Nicoleta Andreea Neacşu, Dana Boşcor și Codruţa Adina Băltescu

JEL:A29, I21, I23, M31, P46

DOI:

Cuvinte cheie:protecția drepturilor și intereselor studenților, concurența universitară, calitatea serviciilor educaționale, analiză comparativă, cercetare cantitativă

Abstract:
Articolul de față are ca principal scop cuantificarea gradului în care sunt protejate drepturile și interesele studenților din România. În acest sens, autorii au realizat o analiză comparativă de natură descriptivă între cinci centre universitare reprezentative din România, urmată de o cercetare cantitativă realizată în rândul studenților din cadrul acestora. Prin intermediul unei cercetări empirice exploratorii de natură cantitativă au fost intervievați 438 de studenți, rezultatele obținute permițând determinarea măsurii în care programele de studii pe care respondenții le urmează reușesc să satisfacă propriile așteptări și să îi mulțumească. Totodată, a fost cuantificată și percepția studenților față de serviciile oferite în cadrul celor cinci centre universitare considerate, fiind identificate intențiile studenților privind cariera lor profesională, respectiv măsura în care există o continuitate între locul de muncă și domeniul de studii absolvit. Pe baza rezultatelor obținute autorii recomandă managementului universităților din România să elaboreze strategii eficiente care să permită protejarea drepturilor și intereselor studenților, să identifice permanent nevoile clienților efectivi, dar și a celor potențiali, precum și să adapteze oferta de servicii educaționale în funcție de solicitările existente pe piața forței de muncă.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert