Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Protecția consumatorului, ca un factor de competitivitate al destinațiilor turistice în Uniunea Europeană

Autor:Jelena Petrović și Snežana Milićević

JEL:F12, L83, D12

DOI:

Cuvinte cheie:competitivitatea destinației turistice, drepturile consumatorilor, încredere, practici ilicite, Uniunea Europeană

Abstract:
Scopul acestei lucrări este acela de a studia impactul protecției consumatorilor asupra competitivității celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, ca destinații turistice. Obiectivul este acela de a utiliza o metodologie corespunzătoare pentru a identifica o corelație între protecția consumatorului, ce se măsoară prin indicatori de consum, și competitivitatea statelor observate ca destinații turistice, măsurate prin Indexul Competitivității Calatorie & Turism. Studiul se bazează pe analiza clusterelor, statistica descriptivă, comparativă, analiza corelației și regresiei. Lucrarea este structurată pe următoarele segmente: a) examinarea inter-relației dintre indicatorii de consum și competitivitatea destinației turistice a Uniunii Europene, b) analiza impactului protecției consumatorului și impactul cunoașterii drepturilor consumatorilor, încrederea în condițiile instituționale și de piață, practicile ilicite comerciale și reclamațiile consumatorilor cu privire la competitivitatea destinațiilor turistice ale Uniunii Europene; c) testarea eterogenității statelor membre ale Uniunii Europene în funcție de nivelul de protecție a consumatorilor, precum și impactul asupra competitivității destinațiilor turistice studiate. Rezultatele analizei indică faptul că statele membre ale Uniunii Europene care înregistrează cea mai mare încredere a consumatorilor și cel mai scăzut nivel al practicilor comerciale ilicite înregistrează, de asemenea, cea mai mare competitivitate ca destinație turistică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert