Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consumul responsabil – sursă de avantaje competitive și soluție pentru protecția turiștilor

Autor:Gheorghe Epuran, Bianca Tescașiu, Raluca Dania Todor, Karin-Andreea Sasu și Nicoleta Cristache

JEL:M14, M31, M38

DOI:

Cuvinte cheie:pensiuni turistice, protecția turiștilor, avantaj competitiv, concurență, consum responsabil, risc perceput, matricea importanței

Abstract:
Preocupările recente ale organizațiilor și instituțiilor naționale, cât mai ales europene și globale pentru asigurarea unui consum responsabil de resurse au devenit tot mai intense în ultimii ani, acestea contribuind totodată și la conturarea unei mentalități a echilibrului în consum și printre consumatori. Indiferent de domeniul de activitate, companiile secolului 21 se străduiesc să obțină avantaje competitive prin implementarea consecventă a responsabilității sociale, asigurarea în cadrul tuturor proceselor a unui consum responsabil, dar și prin protejarea intereselor și a drepturilor consumatorilor. Aplicarea principiilor dezvoltării sustenabile, alături de urmărirea consecventă a unei strategii a consumului sustenabil devin tot mai frecvent și apanajul companiilor din industria turistică. Eforturile lor sunt îndreptate spre furnizarea unor experiențe unice și diferite consumatorului contemporan, consumul responsabil devenind nu doar un atu concurențial, ci și o modalitate eficientă de informare a turistului, respectiv de protecție a intereselor și drepturilor acestuia. Fără a avea o „motivație ideologică” bine conturată, turiștii devin mai meticuloși și mai atenți în selectarea responsabilă a serviciilor, în funcție de gradul de sustenabilitate a acestora. Ei aleg acele servicii turistice care au un aport mare la protecția și prezervarea mediului ambiental, respectiv care integrează armonios și sinergic considerente culturale, psiho -sociale și emoționale. Instituțiile de reglementare a prestării serviciilor turistice contribuie și ele la monitorizarea atentă a mesajelor transmise turiștilor și a con ținutului acestora. În vederea evidențierii măsurii în care pensiunile turistice rurale din România se bazează în cadrul strategiilor de abordare a pieței și de atragere a turiștilor pe un consum responsabil de resurse, care le permite obținerea avantajelo r competitive durabile și oferirea unor soluții eficiente pentru protecția intereselor turiștilor, autorii au recurs la derularea unei cercetări empirice, de natură calitativă printre managerii acestor unități de cazare. Pe baza unor matrici de importanță a dimensiunilor considerate ale consumului responsabil în cadrul pensiunilor analizate, demersul autorilor este întregit de evidențierea unor direcții strategice care pot contribui la sporirea gradului de protecție a turiștilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert