Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Pericolele disipării responsabilităților

Autor:Adriana Schiopoiu Burlea si Joop Remmé

JEL:M51, M59, L22, L29.

DOI:

Cuvinte cheie:disiparea responsabilităților, teoria agent, risc, asimetria informației.

Abstract:
Luând în considerare faptul că prin natura lor corporațiile moderne au tendința de a distribui riscul între mai mulți agenți, în acest articol analizăm comportamentul organizației prin prisma disipării responsabilităților cu efecte directe atât pentru principal, cât și pentru agent. Am testat ipoteza conform căreia disiparea responsabilităților ar putea să fie rezultat sau o cauză a lipsei de consens între principal și agent. Cercetările noastre sugerează că disiparea responsabilităților are un impact negativ asupra relației dintre principal și agent, ceea ce reprezintă un fundament pentru abordările teoretice și practice ale comportamentului organizațional. Am ajuns la concluzia că modul în care agentul percepe disiparea responsabilităților depinde de gradul de rezistență la interesele principalului, însă această relație este mai puternică decât este sugerată în cercetările anterioare. Astfel, în cazul în care împărțirea responsabilităților nu se derulează în paralel cu interesele cuplului principal-agent, poate să apară o problemă la nivel de agent.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert