Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Testarea nivelului instituțiilor alternative, ca factor al încetinirii dezvoltării economice: cazul muntenegru

Autor:Mimo Draškovic, Sanja Bauk, Dalia Streimikiene și Veselin Draskovic

JEL:E26, O17, P37, C25

DOI:

Cuvinte cheie:instituții alternative, monism cvasi-instituțional, pluralism instituțional, abordare prin regresia liniară multiplă

Abstract:
Scopul acestui articol este acela de a testa percepția publicului asupra comportamentului oportunist și asupra existenței instituțiilor alternative, precum și a gradului de influență asupra reproducerii crizei economice. În acest scop, pe lângă considerațiile teoretice, lucrarea cuprinde analiza cantitativă a modului în care este influențată incapacitatea dezvoltării economice și reproducerea crizelor, de următorii factori: (a) îmbogățirea non-piață și log-rulare a structurilor, (b) monopolurile și traficul de influență al părților, și (c) corupția sistemică. Abordarea regresiei multiple liniare este utilizată pentru un eșantion de 360 de respondenți selectați din cinci orașe din Muntenegru: Podgorica, Niksic, Cetinje, Herceg Novi, și Kotor. Pe baza analizei statistice realizată asupra: erorii stantard a regresiei estimate, coeficientului de corelație și coeficientul de determinare, au fost calculate pe baza coeficienților de regresie și a valorilor previzionate ale funcției liniare ale variabilelor (factorii: a, b, și c). Loturile de regresie pentru fiecare dintre cazurile considerate, care verifică ipotezele cercetării, sunt prezentate împreună cu discuția și concluziile. Rezultatele noastre indică necesitatea de a reduce și de a elimina efectele factorilor, menționați mai sus, în societate și economie, deoarece reprezintă manifestări concrete ale impactului negativ al instituțiilor alternative. Concluzia principală a cercetării este aceea că autoritățile din Muntenegru trebuie să identifice toate canalele prin care instituțiile alternative afectează reducerea opțiunilor sociale și economice. În acest sens, propunem depășirea politicilor neoliberale moniste, împreună cu afirmarea pluralismului instituțional.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert