Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modele și practici de localizare a firmelor de distribuție pe piața românească

Autor:Gerard Cazabat, Mihaela Gabriela Belu, Ioan Popa și Dorel Mihai Paraschiv

JEL:L81, O33, L86

DOI:

Cuvinte cheie:modele de localizare, firme de distribuție, localizare optimă, Sistem Informatic Geografic (GIS), Big Data

Abstract:
În lucrare se face o trecere în revistă a principalelor tipuri de modele de localizare, respectiv modele probabilistice, modele gravitaţionale, modele de utilitate, modele de localizare-alocare, dar și noi instrumente de analiză spațială. În acest context, se scoate în evidență faptul că, noile modele de localizare, bazate pe sistemul informatic geografic și instrumente de analiză de Big Data, deschid oportunități noi de fundamentare a deciziei practice de localizare pe baza unui set mai larg de criterii și ținând seama de dinamica pieței. Lucrarea are ca obiective studierea bazei teoretice a modelelor de localizare, în speță a criteriilor (variabilelor) utilizate și compararea acestora cu criteriile folosite în mod curent în practica de decizie. Studiul se bazează pe o cercetare de tip calitativ care investighează opiniile decidenților din domeniul distribuției privind strategia de localizare a noilor magazine. Rezultatele cercetării confirmă existența unor diferențe între criteriile reținute de modelele de localizare și practica marilor firme de distribuție pe piața din România. Abordarea de acest tip – modele și practici de localizare a firmelor de distribuție – are caracter de noutate pentru piața din România. Studiul poate fi util atât pentru activitatea de cercetare (perfecționarea modelelor de localizare în raport cu evoluțiile actuale ale mediului de afaceri), cât și pentru decidenții din domeniul distribuției (valorificarea rezultatelor cercetării în practica decizională).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert