Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovația ca instrument de dezvoltare a companiilor

Autor:Ana-Maria Nica, Ion Stancu și Dumitra Stancu

JEL:C31; D24; L25

DOI:

Cuvinte cheie:inovație, dezvoltare, construcții, performanță

Abstract:
Inovarea este privită în numeroase studii de specialitate ca o metodă eficientă pentru îmbunătățirea performanțelor unei companii în funcție de sectorul în care activează aceasta. Plecând de la această idee, articolul urmărește să determine care este natura intercorelației dintre activitatea de inovare a companiilor și nivelul de performanță a acestor, care sunt principalele tipuri de inovări și cum pot influența acestea poziția companiilor și în ce măsură influența inovației asupra companiei este condiționată de sectorul de activitate. Pentru atingerea obiectivelor au fost analizate studii empirice efectuate la nivelul diferitelor sectoare, studii care au evidențiat exis tența unei intercorelații pozitive între activitatea de inovare și nivelul de performanță a companiilor, cu diferențe semnificative în funcție de tipul de inovație utilizat și de sectorul de activitate. Articolul este completat de o analiză empirică care u rmărește să determine măsura în care performanța companiilor din sectorul de construcții este sensibilă la activitatea de inovare. Pentru efectuarea analizei au fost culese date de la 14 companii care desfășoară activități specifice construcțiilor, din Europa, formând astfel o serii de date cu 112 observații. Rezultatele obținute prin aplicarea unui model de regresie multiplă evidențiază o relație de corelație pozitivă între indicatorii inovării (cheltuieli de cercetare -dezvoltare și valoarea brevetelor/patentelor) pe de o parte și indicatorii de obținere ai performanței (capitaluri proprii, productivitatea muncii și numărul de salariați) pe de altă parte. O altă direcție de cercetare analizată în prezenta lucrare este determinarea impactului indicatorilor forței de muncă asupra nivelului inovației, în această situație obținându -se o intercorelație pozitivă dar nesemnificativă din punctul de vedere al acestor indicatori.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert