Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Explicarea satisfacției turistului conturată într-o destinație turistică străină – o abordare intragenerațională. Studiu asupra Generației Y din Africa de Sud și România

Autor:Norbert Haydam, Theodor Purcarea, Tudor Edu și Iliuta Costel Negricea

JEL:D12, M31, Z32

DOI:

Cuvinte cheie:Generația Y, satisfacție, turism, regresie logistică, România, Africa de Sud

Abstract:
Generația Y prezintă particularități interesante în privința comportamentului de consum comparativ cu alte grupuri generaționale. Prezenta lucrare se axează pe două categorii de vârstă ale Generației Y, 20-24 ani și 25-29 ani, cu scopul de a crea un model explicativ al satisfacției turistului în cadrul unei destinații străine, având la bază caracteristici ale destinației și variabile demografice. În cadrul studiului s-a utilizat un tip mixt de cercetare calitativă-cantitativă cu eșantioane egale de 30 și, respectiv, 800 de persoane din România și Africa de Sud. Pe baza unei recenzii cuprinzătoare a literaturii de specialitate privind satisfacția, elementele sale constitutive și Generația Y, s-a elaborat un model explicativ al satisfacției, care, apoi, a fost testat în România și Africa de Sud pe cele două categorii de vârstă utilizând regresia logistică. Rezultatele au arătat că există asemănări și diferențe între cele două țări, ceea ce îmbogățește literatura referitoare la constituenții generaționali și oferă o perspectivă practică asupra mediului de afaceri turistic. Modelul propus și testat în această lucrare poate fi ușor replicat în alte părți ale lumii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert