Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul calității totale și excelența în afaceri: cele mai bune practici la corporația Toyota Motor

Autor:Sorin-George Toma și Shinji Naruo

JEL:M1, M19

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calității totale, excelența în afaceri, cele mai bune practici, sistemul de producție Toyota, Toyota Motor Corporation

Abstract:
Concurența dură din zilele noastre la nivel global în toate domeniile de activitate impune corporațiilor să depună eforturi susținute pentru a-și îmbunătăți produsele, serviciile și procesele. Industria automobilului a oferit întotdeauna exemple valoroase de corporații care au atins excelența în afaceri prin plasarea calității în centrul sistemului lor de producție, precum corporația Toyota Motor. Aceasta a proiectat, a implementat și a dezvoltat în mod continuu sistemul de producție Toyota, care a influențat apariția modelelor excelenței în afaceri. Lucrarea își propune să reliefeze relația dintre conceptele de management al calității totale și excelență în afaceri, și să identifice și să analizeze cele mai bune practici specifice celor două concepte la corporația Toyota, un lider al industriei automobilului. Pentru atingerea obiectivelor lucrării au fost culese, prelucrate și analizate informații obținute prin metoda observării directe și personale și din multiple surse secundare de date. Principalele rezultate arată că, cele mai bune practici ale corporației Toyota privind managementul calității totale și excelența în afaceri derivă din sistemul de producție Toyota și că aceste practici se regăsesc în atributele excelenței în afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert