Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul fiscalizării tranzacțiilor economice interne prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale asupra colectării TVA

Autor:Ionel Bostan, Cristian Popescu, Costel Istrate, Ioan-Bogdan Robu și Ioan Hurjui

JEL:C58, E62, O33

DOI:

Cuvinte cheie:case de marcat electronice fiscale, TVA, eficiență fiscală, buget de stat/consolidat

Abstract:
Problema colectării resurselor fiscale la bugetul consolidat a comportat și încă mai comportă dificultăți, care nu sunt de neglijat, în toate tările ex-socialiste din Europa Centrală și de Est. Dintre Statele Membre ale Uniunii Europene, România este țara cu cel mai ridicat nivel în ceea ce privește decalajul TVA colectat: 41%, comparat cu o medie europeană de 15,2%. Soluția identificată și implementată în acest plan a constituit -o reglementarea obligativității utilizării caselor electronice de marcat cu memorie fiscală. S-a mizat în acest fel că se va realiza o mai bună evidețiere și, în același timp, un control mai strict al tranzacțiilor economice de natură fiscală. În studiul de față, preponderent valabil pentru cazul Romaniei în etapa post-aderării europene, analizăm dacă obligativitatea introducerii acestor dispozitive electronice în derularea tranzacțiilor de natură comercială a avut un impact semnificativ în colectarea TVA. Studiul cuprinde două etape ale analizei: în prima etapă s -a estimat influența variației cotei TVA asupra gradului de colectare. Apoi, am utilizat componenta reziduală pentru testarea influenței introducerii caselor de marcat electronice fiscale asupra gradului de colectare a TVA sau a creșterii eficienței fiscale. Rezultatele obținute indică o îmbunătățire a gradului de colectare a TVA, dar, totodată, și o scădere a eficienței colectării.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert