Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model de evaluare a satisfacţiei clienţilor pentru intreprinderile mici şi mijlocii

Autor:Lect. univ. dr. Carmen Păunescu

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Orientare către client; Satisfacţia clientului/ consumatorului; Model de evaluare a satisfacţiei clientului/ consumatorului

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert