Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanți ai migrației românilor în cadrul Uniunii Europene: modele gravitaționale statice și dinamice pe date panel

Autor:Adriana Ana Maria Davidescu, Vasile Alecsandru Strat, Raluca Mariana Grosu si Ion-Daniel Zgură

JEL:C23, F22, O15, O52

DOI:

Cuvinte cheie:migrație internațională, România, date panel, model gravitațional static, model gravitațional dinamic

Abstract:
1 ianuarie 2007 a marcat accesul României în Uniunea Europeană (UE) şi a reprezentat 'biletul' acesteia către accesul liber la piața comună. În scurt timp acesta a evoluat într-un importat factor declanșator pentru creșterea fluxurilor migratoare dinspre România spre ţările mult mai dezvoltate din vest, membre ale UE. Nu doar dispariția barierelor din calea liberei circulații a persoanelor – consecinţă a integrării – dar și disparitățile socioeconomice existente între România și economiile mult mai dezvoltate din vestul UE, au condus la dezvoltarea unor fluxuri migratorii unidirecționale. Utilizând atât modele gravitaționale statice cât și dinamice, pe date de tip panel, în prezenta lucrare, ne propunem să identificăm principalii factori determinanţi ai migrației românilor către 10 țări membre UE – Republica Cehă, Danemarca, Italia, Olanda, Finlanda, Germania, Norvegia, Polonia, Spania și Suedia – pentru perioada 2007-2014. Rezultatele noastre empirice susţin rezultatele altor studii realizate în domeniu, pentru alte economii. Cel mai important factor de atracție este reprezentat de condițiile economice din țările de destinație, pentru care s-a utilizat ca indicator valoarea PIB pe cap de locuitor. Alţi factori notabili de atracție ai migrație românești sunt reprezentaţi de rata șomajului, speranța de viață, cheltuielile cu educația și densitatea populației. De asemenea, de o importanță crescută în acest sens este și existența rețelelor sociale din țările de destinație, pentru care s-a utilizat ca indicator fluxul imigraționist din perioada anterioară.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert