Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influența transferurilor de fonduri efectuate de migranți asupra sustenabilității fiscale în economiile dependente

Autor:Liliana Simionescu și Dalina Dumitrescu

JEL:F24, F21, H7, E62, E52

DOI:

Cuvinte cheie:transferuri de fonduri efectuate de migranți, consum, investiție, veniturile guvernului provenite din impozite, politică fiscală, politică monetară.

Abstract:
Transferurile de fonduri efectuate de migranți reprezintă un flux financiar important pentru țările lor de origine. Transferurile de fonduri ale migranților diminuează nivelul de sărăcie și severitatea acesteia în statele emergente. Familiile acestora folosesc fondurile primite prin transfer pentru consumul privat și pentru investiții. În prezenta lucrare, intenționăm să analizăm impactul transferurilor de fonduri efectuate de migranți asupra creșterii economice, consumului privat, investițiilor private și veniturilor guvernului provenite din impozite pentru statele cu venituri mici și medii-superioare. În esență lucrarea pune în evidență un factor determinant extrem de puternic al apariției fenomenului migrației, respectiv motivarea economică. Eșantionul nostru constă în date provenind din 74 de state emergente, colectate pentru anii 1989 și 2015, structurate pe baza unui set de date de tip „panel”, rezultatele noastre demonstrează că transferurile de fonduri efectuate de migranți sunt corelate pozitiv cu creșterea economică și cheltuielile aferente consumului privat. Rezultatele indică, de asemenea, că variabilele precum rata de dependență pe grupe de vârstă și numărul de persoane titulare de cont deschis la instituții financiare au o contribuție statistic acceptată în modelele ce explica variația PIB-ul pe cap de locuitor și consumul privat ca variabile dependente. Mai mult decât atât, rezultatele noastre indică existența unei relații între transferurile de fonduri efectuate de migranți, pe de o parte, și veniturile guvernului provenite din impozite și rata reală a dobânzii, pe de altă parte, atunci când au fost utilizate variabile instrumentale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert