Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Optimul demografic în contextul migrației. Cazul german

Autor:Ion Pohoaţă, Vladimir-Mihai Crupenschi și Gabriel Căriman

JEL:C02,F22, O15, F66, J11.

DOI:

Cuvinte cheie:optim demografic, echilibru Nash, migrație.

Abstract:
Obiectivul cercetării este de a testa în ce măsură în economiile dezvoltate, cum este cazul Germaniei, structura dezechilibrată a ofertei forței de muncă autohtone își are originea atât în structura recompenselor asociate fiecărui tip de ofertă de muncă în funcție de nivelul de educație, cât și în algoritmul de alocare a acesteia astfel încât să acopere cererea de forță de muncă a economiei. Dezechilibrul structurii ofertei forței de muncă, reflectată prin penuria de ofertă de muncă cu un nivel de educație elementar, este cel care determină necesitatea suplinirii forței de muncă autohtone prin acceptare a, și chiar încurajarea, imigrației. Teoria jocurilor utilizată ca metodologie are drept scop estimarea strategiei jucătorului P1 (considerat a fi agentul individual) în ceea ce privește alegerea unui anumit nivel de pregătire, în contextul deciziilor viitorilor concurenți de pe piața muncii – asociați în cadrul jocului unui jucător colectiv, P2. Echilibrul Nash rezultat ne conduce spre concluzia că un jucător individual tinde, cu o probabilitate de aproximativ 40%, să opteze pentru un nivel de educație superior (terțiar), în condițiile în care mai mult de 95% din totalul concurenților și-ar exprima opțiunea pentru un nivel echivalent de instruire. În aceste condiții, orice versiune de optim demografic asociat spațiului german și conturat pe principiul eficienței economice nu își poate permite să ignore contribuția imigranților în ceea ce privește suplinirea necesarului de forță de muncă.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert