Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul migraţiei asupra dezvoltării economice a ţării receptoare

Autor:Sorin Manole, Laura Pănoiu și Adriana Păunescu

JEL:J61, C33, C55, F22, R232, O15.

DOI:

Cuvinte cheie:migraţie, migraţie legală, ţară receptoare, model cu date panel cu efecte fixe.

Abstract:
Dezvoltarea economică, văzută ca un mecanism care permite asigurarea unui echilibru pe termen lung prin utilizarea optimă a resurselor disponibile, prin dezvoltarea potenţialului inovativ, prin crearea şi dezvoltarea unor instrumente care să genereze creştere economică dar şi o repartizare adecvată a veniturilor este influenţată de numeroşi factori, printre care şi migraţia. Lucrarea îşi propune să evidenţieze efectele fenomenului migraţiei asupra dezvoltării economice a statelor receptoare, membre UE, pornind de la realitatea economică şi socială care indică un fenomen migraţionist din ce în ce mai accentuat. În acest sens, s-a considerat oportună realizarea unei analize asupra modului în care este perceput fenomenul migraţionist şi a unui studiu empiric privind impactul economic al migraţiei asupra ţărilor receptoare în Uniunea Europeană. Astfel, s-a utilizat un model liniar cu date de tip panel cu efecte specifice fixe pentru unităţi ale secţiunii transversale, iar baza de date a fost constituită din valorile înregistrate pentru factori de influenţă ai PIB-ului per locuitor, la nivelul celor 28 state membre ale UE, în perioada 2008-2014. Am ales să utilizăm PIB-ul per locuitor ca indicator de măsurare a dezvo ltării economice pornind de la sistemul de indicatori utilizaţi de EUROSTAT pentru măsurarea dezoltării durabile dar şi de la faptul că, în România, Institutul Naţional de Statistică utilizează PIB-ul per locuitor ca unul din cei 18 indicatori de măsurare a societăţii cunoaşterii şi dezvoltării economice şi sociale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert