Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului imigrației asupra prețului locuințelor în context internațional

Autor:Teodora Cristina Barbu, Mariana Vuță, Adina Ionela Străchinaru și Sorin Iulian Cioacă

JEL:F22, J11.

DOI:

Cuvinte cheie:imigrație, indicele prețului locuințelor (HPI), rata șomajului, piaţa de capital, creştere economică.

Abstract:
Articolul propune evidențierea corelației dintre evoluția prețului locuințelor, exprimat prin indicatorul House Price Index, fluxul de imigranți și alte variabile macroeconomice, pentru un eșantion de 21 țări reprezentative, pentru perioada 2007-2014. Modelul propus explică și evidenţiază existenţa unei legături po zitive între evoluţia prețului locuințelor şi fluxul imigranților, ponderea capitalizării bursiere în produsul intern brut şi ritmul de creştere a economiei. Noutatea acestui studiu derivă din utilizarea regresiei de tip panel, ale cărei rezultate indică faptul că la o creştere cu un punct procentual a nivelului imigraţiei (măsurat prin fluxul imigranților), nivelul preţurilor locuinţelor se modifică, în același sens cu aproximativ 0,045%, ceea ce confirmă existența unei legături pozitive, dar nu determinante, pentru nivelul prețului locuințelor. Articolul este structurat în 4 părți: prima parte este consacrată motivării alegerii subiectului studiului; a doua parte prezintă o trecere în revistă a principalelor idei, care se regăsesc în studiile de specialitate reprezentative; partea a treia este dedicată prezentării metodologiei și testării regresiei panel, în vederea identificării impactului imigrației asupra prețului locuințelor; în partea a patra sunt sintetizate concluziile, limitele testării, precum și direcțiile viitoare de studiu.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert