Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza migrației externe a României și a cauzalității dintre remitențe și dezvoltarea economică a României

Autor:Viorica Chirila și Ciprian Chirila

JEL:F22, F24, C30

DOI:

Cuvinte cheie:remitențe, migrația internațională, emigrația forței de muncă, investiții, produs intern brut, cauzalitate în sens Granger, Romania.

Abstract:
Țările din Europa Centrală și de Est sunt afectate, după colapsul comunismului, de migrația internațională pentru muncă spre țările dezvoltate. Aderarea la Uniunea Europeană și ridicarea restricțiilor de pe piața forței de muncă din Europa de Vest a ușurat emigrarea pe termen scurt și cea definitivă. Plecarea temporară sau definitivă a unei părți a forței de muncă, din țările de emigrare, a antrenat un flux semnificativ de remitențe. Considerate a fi principalul câștig al pierderii forței de muncă, remitențele sunt importante la nivel macroeconomic în măsura în care ele antrenează, în țara primitoare, dezvoltare economică. Emigrația forței de muncă poate avea o influență pozitivă sau o negativă asupra economiei unei țări în funcție de modul în care remitențe le sunt utilizate primite. În acest studiu analizăm impactul pe care îl au remitențele din România asupra dezvoltării economice a țării, a investițiilor și a exporturilor. Caracteristicile variabilelor macroeconomice utilizate necesită, pentru analiza econometrică, determinarea cauzalității în sens Granger prin procedura lui Toda și Yamamoto (1995). Rezultatele obținute ne confirmă că remitențele nu cauzează în sens Granger nici dezvoltarea economică a României exprimată prin PIB, nici investițiile și nici exportul.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert