Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mobilitatea în Europa: Rezultate recente ale unei analize cluster

Autor:Ioana Manafi, Daniela Marinescu, Monica Roman și Karen Hemming

JEL:J61, F22, C38, R23

DOI:

Cuvinte cheie:mobilitate/migrație, analiza cluster, trenduri ale migrației, țări destinație/țări de origine.

Abstract:
Europa s-a confruntat în ultimii 10 ani cu schimbări și evenimente majore, care au deschis noi oportunități mobilității tinerilor. Procesul de extindere a Uniunii Europene, politicile europene privind tinerii sau criza economică afectând mai mult sau mai puțin economiile naționale, instabilitățile politice din unele țări, rate mari ale șomajului sau numărul crescut de refugiați sunt numai câțiva factori influențând migrația netă în Europa. Având la bază un set de indicatori socio-economici caracterizând țările UE/EFTA și folosind tehnici de analiză cluster, lucrarea furnizează o radiografie a trendurilor migrației și diferențelor regionale dintre țările Europei. Clusterele obținute sunt în concordanță cu rezultatele unor studii anterioare referitoare la migrație, și sunt relativ stabile în perioada analizată 2005-2013. Țările sunt grupate în trei clustere denumite „EU/EFTA centru -țări de destinație”, „EU/EFTA periferie-țări de origine” și „EU/EFTA țări atipice”, numele acestora sugerând nu numai poziționarea geografică în Europa, cât și trendurile migrației nete de-a lungul anilor. Astfel, concluziile lucrării evidențiază persistența unei deplasări migratoare dinspre periferie către centrul Europei, în strânsă conexiune cu fluxurile recente de mobilitate.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert