Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Migraţia în rândul tinerilor cu un nivel înalt de calificare şi creativitate. O cercetare empirică

Autor:Marta-Christina Suciu și Cristina Andreea Florea

JEL:J11, J13, J15, J24, J61, O15, R23

DOI:

Cuvinte cheie:imigraţie, dezvoltare, bunăstare, clasa creativă, investiţie în educaţie.

Abstract:
În economia şi societatea care se bazează tot mai mult pe cunoaştere şi inovare , oraşele creativ-inteligente atrag un număr în continuă creştere de tineri foarte bine pregătiţi, creativi şi talentaţi, care au multiple competenţe şi abilități. Acești tineri se implică în mod activ prin utilizarea inteligenței și a potențialului lor creativ-inovativ în dezvoltarea comunității locale din care fac parte. Multe localități se confruntă cu fenomenul de brain drain și cu o rată înaltă de emigrare a tinerilor talentați și bine pregătiți, ca urmare în principal a condițiilor de viață și a nivelului relativ redus al veniturilor în raport cu nivelul lor de competență și cu performanțele obținute, la care se adaugă, nu de puține ori, nivelul redus de acceptare și de implementare a noilor idei și soluții inovative. În ultimele decenii s-a manifestat o tendință de accentuare a migrației tinerilor din țările emergente spre cele puternic dezvoltate, care le oferă acestora mai multă stabilitate economico-financiară și condiții favorabile pentru dezvoltarea profesională și personală. Prin intermediul unei cercetări empirice în cadrul acestei lucrări s -a urmărit identificarea principalilor factori care contribuie la amplificarea migrației tinerilor, în special a celor cu un înalt nivel de pregătire și creativitate. În lucrare se evidențiază în același timp și principalii factori care îi pot motiva pe tineri să revină în țara de origine. În lucrare se regăsesc și o serie de recomandări, care pot fi aplicate, atât la nivel macroeconomic cât și la nivelul unor localități pentru a crea un context favorabil pentru atragerea tinerilor bine pregătiți, talentați și creativi, indiferent de țara lor de origine.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert