Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Migrația internațională din sistemele publice de sănătate. Cazul României

Autor:Mihai Păunică, Ileana Cosmina Pitulice și Aurelia Ștefănescu

JEL:H83, I15, H51, F22

DOI:

Cuvinte cheie:migrație internațională, sistem public de sănătate, studiu empiric, România, transparență.

Abstract:
Abordările privind migrația internațională din sistemele de sănătate reprezintă o provocare permanentă, având în vedere consecințele multidimensionale ale acesteia. Globalizarea, gradul redus de dezvoltare al României comparativ cu alte țări și implicit al sistemului de sănătate, oportunitățile oferite de sistemele de sănătate ale altor state, dinamica motivațiilor profesionale, sociale și inovatoare ale medicilor accentuează fenomenul migrației în sistemul public de sănătate din România. Cercetarea noastră include investigarea pe baza interviurilor, a opiniei medicilor din sistemul public de sănătate cu privire la percepția asupra migrației internaționale. Rezultatele cercetării pe bază de interviu au evidențiat numeroase lacune ale sistemului sănătate, transformate în argumente decizionale de emigrare internațională. De asemenea, cercetarea efectuată relevă faptul că instituțiile abilitate nu dețin decât o cifră cel mult aproximativă a medicilor care au studiat în România dar profesează în beneficiul pacienților din străinătate. În acest context, printre concluzii se numără și aceea a necesității unui cadrul general de raportare a fenomenului migrației medicilor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert