Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul migrației internaționale asupra pieței muncii – studiu de caz din Ungaria

Autor:Judit Oláh, György Halasi, Zoltán Szakály, József Popp și Péter Balogh

JEL:I23, J31, J61

DOI:

Cuvinte cheie:atitudini anti-migrație, bariere socio-culturale, impact asupra economiei, sondaj pe bază de chestionar, corelație.

Abstract:
Schimbările economice, politice și sociale înregistrate la nivel global în ultimii ani au influențat migrația internațională din diferite țări. Obiectivul studiului nostru este de a prezenta aspectele economice și non-economice care determină evaluarea cantitativă a migrației, precum și de a arăta care din cele două grupe principale de factori este cea dominantă. În luna ianuarie 2017, a fost realizat un studiu bazat pe distribuirea on-line a unui chestionar pe tema migrației. Grupul de respondenți a fost format din 438 studenți la zi, din ciclul licență, master și doctorat, de la instituții de studii superioare din Ungaria. Pe baza acestor chestionare am efectuat testul t pentru două eșantioane independente, testul ANOVA simplu, proceduri de analiză factorială și regresie logistică binară. Pe baza rezultatelor obținute, am ajuns la concluzia că un comportament anti-migrație nu poate fi justificat în mod explicit prin efectele sale economice pe piața muncii. Nu s-a observat o corelație semnificativă între atitudinea de respingere manifestată de anumiți respondenți și nivelul de studii superioare sau clasa socială dată. Analiza statistică efectuată a condus la concluzia că integrarea străinilor este îngreunată de așa-numitele bariere socio-culturale, care nu pot fi înlăturate doar prin politici economice. Pentru ca migrația să exercite un impact pozitiv activ și permanent asupra economiei, trebuie eliminate conflictele de interes sociale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert