Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul migrației internaționale asupra pieței muncii – studiu de caz din Ungaria

Autor:Judit Oláh, György Halasi, Zoltán Szakály, József Popp și Péter Balogh

JEL:I23, J31, J61

DOI:

Cuvinte cheie:atitudini anti-migrație, bariere socio-culturale, impact asupra economiei, sondaj pe bază de chestionar, corelație.

Abstract:
Schimbările economice, politice și sociale înregistrate la nivel global în ultimii ani au influențat migrația internațională din diferite țări. Obiectivul studiului nostru este de a prezenta aspectele economice și non-economice care determină evaluarea cantitativă a migrației, precum și de a arăta care din cele două grupe principale de factori este cea dominantă. În luna ianuarie 2017, a fost realizat un studiu bazat pe distribuirea on-line a unui chestionar pe tema migrației. Grupul de respondenți a fost format din 438 studenți la zi, din ciclul licență, master și doctorat, de la instituții de studii superioare din Ungaria. Pe baza acestor chestionare am efectuat testul t pentru două eșantioane independente, testul ANOVA simplu, proceduri de analiză factorială și regresie logistică binară. Pe baza rezultatelor obținute, am ajuns la concluzia că un comportament anti-migrație nu poate fi justificat în mod explicit prin efectele sale economice pe piața muncii. Nu s-a observat o corelație semnificativă între atitudinea de respingere manifestată de anumiți respondenți și nivelul de studii superioare sau clasa socială dată. Analiza statistică efectuată a condus la concluzia că integrarea străinilor este îngreunată de așa-numitele bariere socio-culturale, care nu pot fi înlăturate doar prin politici economice. Pentru ca migrația să exercite un impact pozitiv activ și permanent asupra economiei, trebuie eliminate conflictele de interes sociale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert