Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relațiile dintre instrumentele specifice pieței muncii și ocuparea migranților

Autor:Domicián Máté, İmran Sarıhasan și Krisztina Dajnoki

JEL:K37, J21, J15

DOI:

Cuvinte cheie:analiză de tip panel, politici privind migrația, instrumente de pe piața muncii, creșterea ratei de ocupare

Abstract:
Migrația internațională este una din cele mai mari provocări în era globalizării și a devenit punctul central al dezbaterilor politice din ultimii ani. Deși efectele economice ale migrației sporesc eficiența piețelor muncii, unele guverne au respins cu rigurozitate soluțiile propuse pentru actuala criză a refugiaților. Între timp, politicile privind imigrarea au devenit recent mai stricte în mai multe țări membre ale OECD. Pe baza acestui cadru conceptual, mai multe instrumente specifice pieței muncii, cum ar fi salariul minim, indemnizația de șomaj, densitatea organizațiilor sindicale și politicile active de pe piața muncii sunt analizate în contextul creșterii ratei de ocupare a imigranților. Pentru a susține informațiile din literatura de specialitate, această lucrare se concentrează asupra factorilor determinanți ai tendințelor de imigrație și asupra modelelor de regresie dinamică analizate pentru a clarifica modul în care aceste instrumente îi pot afecta pe migranții nativi și pe cei proveniți din străinătate. Astfel, rezultatele noastre subliniază și faptul că sunt necesare diverse reforme pentru a crește eficiența politicilor privind migrația de pe piața muncii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert