Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cultura inovativă a organizației și rolul său în conceptul responsabilității sociale corporatiste – studiu de caz Cehia

Autor:Hana Mohelska și Marcela Sokolova

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:cultură organizaţională, Responsabilitate Socială Corporatistă, inovare, inovare deschisă, strategie de afaceri

Abstract:
În prezent, rivalitatea în rândul companiilor este în creștere. Companiile încearcă să obțină orice avantaj posibil în faţa rivalilor lor și acest lucru adesea înseamnă utilizarea unei abordări creative, de exemplu, pornind de la resurse precum responsabilitatea socială corporatistă (CSR). Strategia CSR se bazează pe trei piloni fundamentali - economic, social și de mediu, care exprimă programele şi temele-cheie prin care strategia este implementată. Cu toate că principala responsabilitate corporatistă este obţinerea de profit, implementarea CSR în viziunea corporatistă contribuie la dezvoltarea companiei. CSR poate ajuta la creșterea credibilității afacerii, dar poate avea și efecte interne semnificative datorită inovației, disponibilității pentru cererile clienților viitori, motivației angajaților și loialității. Obiectivul principal al lucrării este de a explora cultura organizațională în legătură cu implementarea conceptului de Responsabilitate Socială Corporatistă în companii din Cehia. Rezultatele obținute sunt susținute de rezultatele unor studii ample realizate în 2013 și 2015, explorând cultura organizațională a companiilor din Cehia. Rezultatele obținute sunt interpretate și comparate în contextul tendințelor de dezvoltare descrise în publicațiile științifice interne și externe.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert