Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Scenarii educaționale inovative în predarea și învățarea de tip joc

Autor:Ion Smeureanu și Narcisa Isăilă

JEL:A2, A1.

DOI:

Cuvinte cheie:joc educaţíonal, predare inovativă, joc de afaceri, vizualizări 3D, învățarea asistată de calculator (CAL).

Abstract:
În predare şi învăţare, jocul didactic poate fi considerat ca parte integrantă a unui scenariu educaţional. Articolul își propune să prezinte cum pot fi vizualizate concepte fundamentale din domeniul modelării economico-matematice, cum pot fi organizate cunoștințele sub forma unor scenarii coerente și prezentate în maniera joc educațional, pentru a câștiga atenția studenților și pentru a imprima un spirit de competiție. În același timp, beneficiind de vizualizări 3D, se definesc interfețe grafice de navigare în spații multidimensionale sau proiecții ale acestora; se stimulează astfel imaginația în construcția unor modele mentale și se valorifică intuiția umană în procesul de descoperire a cunoștințelor, asistat de calculator cu algoritmi de tip analytics. Explorarea devine o caracteristică a jocului putând fi urmărită atât numeric, cât şi vizual. Mediile 3D conferă realism vizualizărilor ce se regăsesc în cadrul jocurilor, facilitând urmărirea relaţiei real-imaginar pe toată durata scenariului, conducând la creşterea motivaţiei în învăţare Caracterul inovativ al predării este dat de modul în care profesorul îşi creează propriul scenariu educaţional ţinând cont de obiectivele învățării, particularităţile de vârstă ale cursanților, resursele legate de timp şi spațiu, nivelul tehnic al jocului şi modalitatea de evaluare. Lucrarea face referiri la câteva proiecte de acest gen, dezvoltate de autori și implementate în lucrul cu studenții. Jocurile bazate pe demonstraţie (prin simulare, modelare sau vizualizare) ghidează utilizatorii spre obţinerea informaţiilor relevante, reprezentările multiple ale cunoaşterii fiind astfel utilizate şi comparate printr-o multitudine de exemple.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert