Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Șomajul și migrația forței de muncă din România. Cauze și efecte

Autor:Mirela Stoian, Georgiana-Raluca Lădaru și Florian Marin

JEL:J08, J11, J61

DOI:

Cuvinte cheie:piața muncii, România, salariu minim, șomaj, migrație

Abstract:
Asigurarea setului de drepturi și libertăți ce constituie parte integrantă a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană (UE) pare să fi fost o sabie cu două tăișuri. Dacă în anii 2000 tocmai aceste drepturi și libertăți comune reprezentau principalul element catalizator pentru aderarea la piața comună europeană, în prezent aceste drepturi generează conflicte consistente la nivelul Statelor Membre (SM). Tensiunile geopolitice care se manifestă în prezent, dar și schimbările politice ce au avut loc la nivelul anumitor SM au alimentat pesimismul și lipsa de încredere în capacitatea pieței comune europene și a UE de a livra o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. S-a ajuns astfel într-o situație în care tocmai elementele care au fundamentat piața comună generează note de suspiciune în ceea ce privește viitorul UE. În consecință, au apărut opinii, în special din zona politicului, care vizau accesul limitat sau controlul acestor drepturi și libertăți în vederea menținerii stabilității la nivelul UE, dar și a cadrului de creștere economică. Creșterea consistentă a xenofobiei, amenințările teroriste, criza migrației, populismul, naționalismul, Brexitul constituie elemente care fac obiectul agendei publice și care pun presiune majoră pe modul de organizare și funcționare al UE, în general și în special pe viitorul Politicii de Coeziune. Scenariile de dezvoltare ale Europei, recent lansate public spre reflecție, reprezintă o consecință a îngrijorărilor cu privire la incapacitatea modelului de dezvoltare al UE de a rămâne competitiv la nivel global. Analiza noastră a vizat fenomenul migrației forței de muncă românești, în contextul socio-economic actual; concrt, s-a realizat o analiză a pieței muncii din România, focusată pe tensiunile sociale care se manifestă la nivelul acesteia, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a analizat salariul minim, în România și în alte SM ale UE, precum și șomajul, respective factorii care îl determină. Informațiile utilizate au provenit din multiple surse, și anume: literatura economică de specialitate; studii recente ale unor organisme naționale și internaționale; institutele de statistică ale SM. Analiza economică a problematicii șomajului a fost completată de utilizarea unui model de regresie liniară multiplă. Cercetarea realizată propune, mai întâi, un ansamblu de elemente și aspecte de natură teoretică și metodologică referitoare la migrație, în general și la migrația internațională, în special, după care analizează specificitatea pieței muncii în România, propunând o analiză mai aprofundată a șomajului, care include și un model econometric. Cercetarea inventariază variabilele care determină și justifică, în același timp, emigrarea lucrătorilor români. De asemenea, în lucrare sunt prezentate aspecte referitoare la administrarea pieței muncii în România, la tensiunile sociale care apar pe această piață, raportul dintre salariul minim și cheltuielile de subzistență. Este analizat numărul de emigranți români, având ca sursă misiunile diplomatice ale țării noastre în țările gazdă, respective institutele statistice naționale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert