Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Protecţia consumatorilor in calitatea lor de beneficiari de servicii

Autor:Lector univ. dr. Angela Albu, Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Economie de piaţă; Protecţia consumatorului; Activitatea de prestare de servicii

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert