Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul investițiilor sustenabile asupra obiectivelor economice ale companiei în relație cu managementul total al calității

Autor:Jochen Schmid, Marieta Olaru și Ana-Maria Verjel

JEL:M1

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, investiții sustenabile, obiective economice, managementul calităţii totale (TQM), responsabilitatea socială a corporațiilor (CSR), valoare economică

Abstract:
Implementarea mega-tendinței referitoare la sustenabilitate a fos tîn continuă creștere în companiile mari, listate de mai mulți ani, pentru a răspunde intereselor părților interesate. Unul dintre obiectivele articolului este acela de a identifica modul în care investițiile sustenabile influenţează obiectivele afacerii în ceea ce privește managementul total al calității (TQM). Acest aspect este încă insuficient tratat în studiile existente. Lucrarea evidențiază o parte din rezultatele cercetărilor bazate pe sondajul efectuat la nivelul corporațiilor germane, listate în indicele bursier DAX 30, în perioada 2007-2014. La baza acestui articol au stat rapoartele anuale publice, precum și situațiile privind indicatorii corporațiilor respective. Ca urmare a studiului efectuat a rezultat că este dificilă o interpretare unică a structurii complexe a companiei, dar există corelații detectabile între investițiile durabile și obiectivele economice referitoare la TQM.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert