Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contribuția la integrarea sistemelor de management orientate către managementul durabil şi managementul total al calităţii

Autor:Věra Pelantová și Eva Šlaichová

JEL:L23

DOI:

Cuvinte cheie:integrarea sistemelor de management; durabil; responsabilitate socială; mediu înconjurător; siguranță; performanţă în afaceri; Modelul EFQM

Abstract:
Majoritatea organizațiilor și-au stabilit sistemele de management. Adesea, acestea se referă la sistemele de management al calității, siguranța muncii și mediu. În prezent, organizațiile se străduiesc să le integreze, de obicei, din cauza scăderii administrației și datorită îmbunătățirii performanței acestora. Acestea abordează dificultățile și ignoranța teoriei sistemelor de management. Dezvoltarea acestor sisteme continuă. Mediile înconjurătoare se schimbă în mod dinamic. Organizațiile trebuie să reacționeze pentru a supraviețui. Articolul prezintă un studiu pilot privind noile aspecte ale integrării sistemelor de management. Acesta interconectează cunoștințele despre calitate, mediu, siguranța muncii și a informațiilor, responsabilitatea socială corporativă și performanța. Pe baza rezultatelor studiului literaturii de specialitate, conform analizei stării sistemelor de management din organizațiile selectate și în funcție de experiența autorilor, lucrarea prezintă trăsăturile de bază ale unui sistem integrat de management care vizează durabilitatea și responsabilitatea socială. Folosind aceste caracteristici, starea curentă a acestei zone este detectată în organizații. Ulterior, articolul compară cerințele actuale EFQM cu aceste caracteristici. Cu ajutorul principiilor TQM, sunt prezentate recomandările și un model EFQM sustenabil simplificat. Metodele utilizate în articol sunt: statistici matematice comune, observații, interviuri controlate, analiza și sinteza datelor, brainstorming, Masa Triunghiulară, modelul EFQM și alte instrumente calitative. Articolul are la bază ipoteza conform căreia convergența conceptelor sistemului de management va continua. Rezultatul este de a formula recomandări privind sistemele de management și de a pune bazele unui sistem de management durabil pentru organizație.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert