Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea unui proiect scorecard pentru a măsura performanța managementului de proiect în relație cu modelul de excelență EFQM

Autor:Mathias Scheiblich, Mihaela Maftei, Vanessa Just și Michael Studeny

JEL:M1, M5, O22

DOI:

Cuvinte cheie:Balance Scorecard, proiect Scorecard, modele de excelență, performanța managementului de proiect, modele de maturitate

Abstract:
Planurile strategice ale companiei sunt din ce în ce mai des realizate sub forma unor proiecte strategice. Managementul portofoliului de proiecte este un nou teritoriu pentru o mulțime de companii, în special în ceea ce privește evaluarea proiectelor strategice și rezultatele financiare și sociale finale. Lucrarea prezintă modelul unei metodologii utilizate pentru măsurarea performanței managementului de proiect și în procesul de prioritizare a proiectelor. În acest scop se analizează o parte din literatura relevantă în domeniul managementului de proiect, precum și alte domenii conexe, cum ar fi modelele de maturitate și excelență, balanced scorecard pentru proiecte și măsurarea performanțelor. În ceea ce privește metodologia de cercetare, am dezvoltat un Scorecard de proiect care derivă din modelul Balanced Scorecard și EFQM. Acesta este folosit pentru a conecta procesul decizional strategic la nivelul operațional al unui proiect în termeni de obiective și așteptări, prin stabilirea unui set adecvat de parametri care să măsoare impactul fiecărui element asupra succesului general al proiectului. Cercetarea noastră se concentrează pe doi parametri principali, maturitatea proiectului și personalul. Testarea acestui instrument se face prin revizuirea unor documente privind resursele umane și a diverselor sondaje ale angajaților. Rezultatele oferă o interpretare generală și o cheie a Scorecard-ului proiectului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert