Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Masurarea prformantei standardelor referitoare la sistemele de management utilizand balanced scorecard

Autor:Jan Kopia, Andreas Kompalla, Melanie Buchmüller și Bastian Heinemann

JEL:M10, L10, L15, L25

DOI:

Cuvinte cheie:managementul performantei, balanced scorecard, mapa strategii, standarde referitoar ela sistemele de management, sisteme integrate de management

Abstract:
Standardele referitoare la sistemele de management (MSS), cum ar fi standardele ISO, modelele TQM etc. sunt referentiale adoptate pe scara larga de milioane de organizații din întreaga lume. Este încă neclar dacă aceste standarde sunt benefice pentru o organizație, pe lângă faptul că acestea ar putea fi cerute sau așteptate ca urmare a reglementarilor sau de catre clienți. Întrebarea dacă MSS cresc eficiența iesirilor sau performanța unei organizații este încă in discutie în cercetarea științifică. Unul dintre motive ar putea fi acela că măsurarea performanței nu este pe deplin înțeleasă sau dezvoltată în mod constant, de la evaluări financiare pure peste ratingul de capital intelectual, până la calcularea nivelurilor de așteptări ecologice, sociale sau economice, cunoscute sub numele de “Trible Bottom Line”. Balanced Scorecard (BSC) este o soluție posibilă pentru măsurarea performanțelor la nivel strategic și operațional și, prin urmare, utilă pentru măsurarea influenței MSS în cadrul organizațiilor. Acest studiu sintetizeaza cercetarea actuală în domeniul măsurării performanței în contextul MSS și IMS și al utilizarii BSC, al testarilor cantitative și calitative ale utilizarii BSC în măsurarea efectului MSS folosind “Premium Execution” S-a constatat că BSC este folosit adesea, că o serie de companii integrează inițiativele lor de măsurare a efectului MSS în procesul BSC și că o integrare de nivel inalt a MSS în BSC îmbunătățește performanța organizațională. Această cercetare este utilă pentru cercetători și practicieni pentru a înțelege beneficiile utilizării BSC în contextul MSS sau al sistemelor integrate de management.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert