Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Imbunătăţirea calităţii produselor agroalimentare – condiţie pentru integrarea agriculturii

Autor:Conf. univ. dr. Istudor Nicolae, Conf. univ. dr. Boboc Dan, Prof. univ. dr. Manole Victor

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Vin; Calitate; Produse agro-alimentare; Competitivitate

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert