Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul aplicării modelului de management al calității totale asupra performanțelor organizațiilor din sectorul Telecom din România

Autor:Cristian Busu și Mihail Busu

JEL:C35, O32, L22

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calităţii totale, performanţă economică, satisfacţia consumatorului final, telecomunicaţii, forţă de muncă motivată, procese integrate, calitatea managementului.

Abstract:
Articolul de faţă readuce în discuţie modelul conceptualizat de Edwards Deming al managementului calităţii totale surprinzând diferite etape în evoluţia acestuia în literatura economică de specialitate. Incursiunea în timp permite o mai bună înţelegere a modului în care standardele de calitate implementate prin programe de management al calităţii totale se reflectă în satisfacţia consumatorului final şi în performanţa organizaţiilor pe termen lung. Dezvoltarea conceptuală a modelului se împleteşte cu latura pragmatică, prin prezentarea unui studiu de caz în domeniul telecomunicaţiilor mobile din România. Cercetarea cantitativă analizează influența implementării managementului calității totale (total quality management-TQM) în obținerea avantajului competitiv și a performanțelor întreprinderilor din sectorul telecom. Informația a fost colectată pe bază de sondaj, cu ajutorul unui chestionar adresat respondenţilor, iar ipotezele ecuațiilor de modelare structurală (SEM) au fost testate cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate (PLS). Analiza datelor a fost realizată cu ajutorul softului statistic SmartPLS 2.0 M3. Concluziile studiului confirmă aspectele teoretice prezentate de-a lungul articolului, evidențiind faptul că performanţa organizaţiilor este rezultatul direct al conlucrării mai multor factori, precum forţa de muncă motivată, calitatea puterii decizionale şi int egritatea proceselor operaţionale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert