Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model de management al riscurilor din perspectiva implementării standardului ISO 9001:2015 în cadrul companiilor de servicii financiare

Autor:Cătălina Sitnikov, Claudiu George Bocean, Dorel Berceanu și Ramona Pîrvu

JEL:G32, L1, M11, M14

DOI:

Cuvinte cheie:model de management, ISO 9001:2015, Anexa SL, ISO 31000:2009, abordare bazată pe risc, companii de servicii financiare, evaluarea riscurilor

Abstract:
În noua sa formă, standardul ISO 9001:2015 activează și utilizează gândirea bazată pe risc în paralel cu implementarea sistemului de management al calității. Astfel, se urmărește identificarea riscurilor și a oportunităților de la nivelul proceselor și produselor pentru a crea și implementa un sistem de management al calită ții ISO 9001:2015, caracterizat de o puternică orientare pe client, motivare și implicare a managementului de la nivelurile superioare, abordare procesuală și îmbunătățire continuă. Prin implementarea cerințelor noii versiuni a standardului ISO 9001:2015 organizația trebuie să determine toate procesele necesare sistemului de management al calității și să le identifice pe acelea care includ activități ce abordează riscurile și oportunitățile. Având în vedere importanța și impactul implementării cerințelor noii versiuni a standardului ISO 9001:2015, pornind de la conceptele teoretice și delimitând un set de direcții de cercetare, a fost creat un model de gestiune a riscurilor financiare. Modelul este fundamentat pe corelația ce se poate stabili între componentele noii structuri a standardelor, Anexa SL, elementele abordării bazate pe risc a proceselor și tipurile de risc privite din perspectiva companiilor furnizoare de servicii financiare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert