Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul culturii calității și leadership-ului asupra relației cu clienții în organizații din industria de construcţii metalice din România

Autor:Liviu Ilieș, Horațiu Cătălin Sălăgean și Ioana Beleiu

JEL:M14, L21, L25

DOI:

Cuvinte cheie:sistemul de management al calităţii totale, managementul calităţii, cultura calității, leadership, relaţia cu clienţii.

Abstract:
Lucrarea de faţă face parte dintr-o cercetare mai amplă, al cărei obiectiv general constă în dezvoltarea unui model de evaluare și analiză a sistemului de management al calităţii totale (MCT) în vederea identificării bunelor practici care determină performanţa acestuia, în scopul perfecţionării. Cercetarea este axată pe organizaţii din industria de construcţii metalice. Eşantionul cercetării este alcătuit din firme din România care își desfășoară activitatea în domeniul menționat anterior, care au o poziţie consolidată pe piaţă şi au realizat eforturi în direcția implementării sistemelor de MCT. Pentru efectuarea cercetării au fost folosite metode cantitative de analiză a datelor, bazate pe prelucrări statistice. În ceea ce priveşte instrumentul de cercetare utilizat pentru colectarea datelor, a fost utilizat sondajul bazat pe chestionar. Chestionarul proiectat și pre-testat cuprinde elemente alcătuite pe baza factorilor consideraţi importanţi în analiza şi evaluarea sistemului de MCT, având la bază criteriile de evaluare a premiului european de excelență EFQM (European Foundation for Quality Management), fapt ce conferă cercetării credibilitate. Obiectivul prezentei cercetări este analiza elementelor sistemului de MCT, leadership și cultura calității, în firme din industria de construcţii metalice din România și a influenței acestora asupra relaţiei cu clienţii. Perioada de realizare a cercetării empirice a fost septembrie 2014 - august 2015, iar studiul se bazează pe chestionarea unui număr de 263 de manageri din cadrul a 23 firme din România. Principalele rezultate ale cercetării indică o corelaţie pozitivă şi foarte puternică între variabilele leadership, cultura calităţii şi relaţia cu clienţii. De asemenea, s -a observat că echipa de management a organizaţiilor analizate este preocupată de procesul îmbunătăţirii continue a calităţii, că se fac eforturi pentru a satisface și depăși așteptările clienților, existând premisele creării unor organizaţii dedicate clientului în vederea atingerii excelenţei pe termen lung. Un rezultat surprinzător a fost obținut în ceea ce priveşte stilul de leadership favorabil dezvoltării culturii calităţii. Astfel, managerii din cadrul organizaţiilor analizate, care au un stil de conducere autoritar, favorizează dezvoltarea unei culturi a calităţii într-o mai mare măsură fată de managerii care adoptă un stil democratic.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert