Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelul de excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM) într-o societate producătoare de aparataj electric de conexiuni de joasă tensiune

Autor:Özgür Özmen, Roxana Sârbu, Andreea Simona Săseanu și Corneliu Toader

JEL:L15, M16, M21

DOI:

Cuvinte cheie:auto-evaluare, Fundația Europeană pentru Managementul Calității (EFQM), sector de producție a aparatajului electric de conexiuni de joasă tensiune .

Abstract:
Sectorul turc de producție a aparatajului electric de conexiuni de joasă tensiune este constituit din mai multe societăți locale și internaționale. În general, societățile locale care activează în acest sector încearcă să obțină un avantaj competitiv prin intermediul realizării de produse ieftine, pentru a face față concurenței care se axează mai mult pe calitate. În plus, corporațiile internaționale desfășoară activități pentru creșterea calității sub coordonarea conducerii de vârf aflate în străinătate. Deși societatea VIKO este un producător local, aceasta este dispusă să investească mai mult atât în calitate, cât și în cercetare și dezvoltare. Societatea VIKO este subiectul acestui studiu de auto-evaluare, întrucât se află la punctul de intersecție al societăților din acest sector, fiind o societate locală care desfășoară diverse activități de consolidare a calității. Totodată, autorii consideră că acest studiu va fi util pentru a obține o imagine de ansamblu asupra întregului sector de producție a aparatajului electric de conexiuni de joasă tensiune din Turcia. Pentru evaluarea societății și a activităților sale de bază s -au aplicat nouă criterii conform Modelului de Excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM), astfel încât să se identifice punctele forte, punctele slabe și aspectele ce necesită îmbunătățiri. Acesta este primul studiu la nivel mondial efectuat în sectorul producției de aparataj electric de conexiuni de joasă tensiune și își dorește să motiveze și alte societăți turce din acest sector să pună în aplicare Modelul de Excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM) în activitățile lor de management al calității totale (activități TQM).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert