Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

De la conformitate la excelenţă– studiu privind calitatea serviciilor în profesia contabilă din România

Autor:Costin Daniel Avram, Greti Daniela Ţogoe și Alexandru Avram

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:conformitate, calitate, organism profesional, excelenţă, clase de calitate, standarde de calitate.

Abstract:
Organismele profesionale care gestionează segmente distincte ale profesiei contabile în România, respectiv CECCAR, CAFR, CCF ş i ANEVAR, urmăresc interesul public şi aşteptările mediului de afaceri. Calitatea serviciilor specifice profesiei contabile vizează în primul rând conformitatea cu standardele etice şi profesionale, fără a depinde doar de activităţile de reglementare şi de monitorizare exercitate de organismele profesionale , aceasta fiind determinată de mentalitatea profesioniştilor şi capacitatea lor de a răspunde aşteptărilor clienţilor şi de a estima nevoile viitoare ale acestora. În cercetarea noastră am analizat evoluţia claselor de calitate obţinute în cadrul fiecărui organism profesional, în perioada 2009-2014, prin ierarhizarea performanţelor entităţilor supuse auditului de calitate. Deşi am cons tatat un trend ascendent de promovare în clasele superioare de calitate, apreciem că monitorizarea urmăreşte doar gradul de conformare cu standardele profesionale şi deontologice în materie. Exigenţele competiţiei în profesia cont abilă în era digitală, globalizarea pieţelor, standardizarea comunicării financiare la nivel regional şi mondial, cer de la profesionistul contabil mai mult decât conformarea cu standardele existente. Pentru a studia potenţialul de trecere de la conformitate la excelenţă în profesia contabilă am efectuat un studiu empiric utilizând sondajul ca metodă cantitativă de cercetare. Rezultatele sondajului au relevat faptul că marea majoritate a celor chestionaţi funcţionează în cabinete individuale şi nu au proceduri proprii de control al calităţii şi doar o mică parte din respondenţi au considerat necesară implementarea unui sistem de management al calităţii. Am aprofundat cercetările şi am identificat o compatibilitate a standardelor profesionale cu exigenţele unui sistem de management al calităţii bazat pe ciclul PEVA şi am ajuns la concluzia că pasul decisiv de la conformare la excelenţă se poate realiza printrun efect de talie odată cu asocierea profesioniştilor contabili în entităţi mici şi mijlocii şi prin asumarea unei culturi a calităţii la nivelul firmelor prestatoare de servicii contabile.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert