Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul managementului calității totale în dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială pentru apărarea interesului public în asociațiile profesiilor liberale

Autor:Cristina Raluca Gh. Popescu

JEL:A10, D02, F63, I23, M21, M41, M42, P47.

DOI:

Cuvinte cheie:principiile managementului calității totale, responsabilitate socială, asociația profesiei liberale, părți interesate, factor de succes pentru apărarea interesului public.

Abstract:
Lucrarea pune în valoare o parte din rezultatele unei cercetări pe bază de chestionar, efectuate la nivelul asociațiilor profesiilor liberale membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din Romania (UPLR). A fost evaluat stadiul implementării principiilor Managementului Calității Totale (TQM) în rândul celor 14 asociații ale profesiilor liberale membre UPLR și au fost identificați cei mai importanți factori de succes ai TQM care pot contribui la creșterea responsabilității sociale pentru apărarea interesului public al membrilor asociaților profesiilor liberale. Cercetarea s-a efectuat în perioada 18 aprilie – 31 mai 2017 la sediile centrale ale asociaților profesionale membre UPLR la nivelul unui eșantion reprezentativ de 100 de salariați din cei 130 ai acestora. Au fost identificate 58 de puncte forte care confirmă un nivel înalt de implementare a principiilor TQM și 28 de aspecte care necesită ameliorări. S-au identificat rezultate foarte bune cu privire la „Activitatea desfăşurată şi condiţiile generale de muncă ” și „Controlul calității”. În același timp, au fost descoperite lacune privind „flexibilitatea organizației”, cât și în „identificarea și valorificarea așteptărilor în cadrul întâlnirilor cu membrii ”. Pe de o parte, pe baza rezultatelor analizate, s -a stabilit că „Exigența examenelor de acces la profesie” și „Utilizarea standardelor profesionale” sunt factorii cu cel mai mare impact cu privire la creșterea responsabilității sociale și apărarea interesului public iar, pe de altă parte, „Caracterul deschis al asociațiilor - libera concurență” are cel mai mic impact.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert