Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

De la calitate la responsabilitatea socială corporatistă

Autor:Conf. univ. dr. ec. ing. Toma Sorin George

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Calitate; Responsabilitate socială corporatistă; Cod de etică

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert