Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu comparativ al schemelor de certificare ale sistemelor de management al siguranței alimentului

Autor:Ștefan Zaharie Pop, Raluca Dracea și Carmen Vlădulescu

JEL:F23, L2, M16

DOI:10.24818/EA/2018/47/9

Cuvinte cheie:sistem de management al calității, siguranță alimentară, scheme de certificare, standarde internaționale, calitate

Abstract:
Organizaţiile din domeniul alimentației publice își desfășoară activitatea într-un mediu de afaceri cu grad ridicat de complexitate. Ca urmare, calitatea și mai ales siguranța produselor alimentare au devenit elemente cu noi valențe, într-o abordare multidimensională a economiei de consum. Totodată, globalizarea vieții economice și sociale a evidențiat necesitatea unei abordări unitare a modalității de realizare a unor produse de calitate și sigure pentru consumatorul final. Din acest considerent, au apărut la nivel internațional o serie de standarde pe care organizațiile trebuie să le respecte pentru a proiecta, implementa și certifica sisteme de management al calității și siguranței alimentare care să aducă beneficii tuturor părților implicate. Prezenta lucrare are ca scop realizarea unui studiu comparativ al schemelor de certificare ale sistemelor de management al siguranței alimentare, în încercarea de a oferi organizațiilor posibilitatea de a înțelege ce tip de sistem de management al calității este adecvat cadrului organizațional în care se regăsesc, în conformitate cu obiectivele stabilite. Cercetarea se bazează pe un amplu studiu al literaturii de specialitate, al unor articole şi lucrări de referinţă, culegerea datelor realizându-se prin analiza comparativă a standardelor internaţionale, a schemelor de certificare privată a produselor şi sistemelor de management al siguranţei alimentare, în dorința de a clarifica diversele abordări dar și asemănările și deosebirile dintre ele.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert