Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepeţia generaţiei Y asupra originii produselor și etichetării acestora în contextul calității și siguranței alimentare

Autor:Šárka Velčovská

JEL:D12, L15, M31, Q18.

DOI:10.24818/EA/2018/47/46

Cuvinte cheie:calitatea și siguranța alimentelor, originea produselor alimentare, generația Y, atitudinea consumatorilor, scheme de calitate din Uniunea Europeana, etichete de origine a produselor

Abstract:
Scopul lucrării este să identifice și să compare cum conștientizează consumatorii din Generația Y din Republica Cehă, Republica Slovacă și Polonia originea produselor şi etichetarea acestora în contextul calității și siguranței alimentare. În primul rând sunt explicate aspecte teoretice referitoare la calitatea şi siguranţa alimentară, originea produselor şi eticheta de origine a produselor alimentare. În partea următoare este prezentată metodologia cercetării urmată de o discuție a rezultatelor. Datele au fost colectate printr-un sondaj online de la 530 de respondenți din Generația Y. Au fost folosite testele Chi-square, Kruskal-Wallis și Mann-Whitney U pentru a verifica dacă atitudinea consumatorilor diferă în funcție de țară. Din punct de vedere statistic un rezultat semnificativ, considerând decizia de cumpărare bazată pe informația inclusă în eticheta de origine a produsului, s-a observat că pentru participanții polonezi, în comparație cu cehii și slovacii, au o preferință mai mare pentru produsele alimentare din țara lor, considerând că acestea sunt de o calitate mai bună decât produsele străine. Rezultatele indică faptul că în toate țările incluse în studiu conștientizarea informațiilor de pe eticheta produselor este scăzută și avantajul acestor informații nu este destul de bine înțeles. Relații semnificative din punct de vedere statistic există între participanții din Cehia și Polonia, respectiv între participanții din Slovacia și Polonia. Nu sunt rezultate semnificative între cehi și slovaci.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert