Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Actualităţi in logistică şi transport

Autor:Conf. univ. dr. Simona Dordea, Conf. univ. dr. Liliana Nicodim

JEL:F23, L91, M31

DOI:

Cuvinte cheie:servicii logistice, ICT – tehnologii de comunicatii si informatii, 3PL - a treia a veriga din lantul logistic

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert