Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Siguranța alimentară și sustenabilitatea – o abordare exploratorie la nivelul companiilor producătoare de vinuri din România

Autor:Gheorghe Epuran, Gabriel Brătucu, Oana Bărbulescu, Nicoleta Andreea Neacşu și Anca Madar

JEL:L15, L66, M31, Q01, Q13, Q18.

DOI:10.24818/EA/2018/47/151

Cuvinte cheie:dezvoltare sustenabilă, siguranța alimentară, legislația europeană, calitatea vinului, industria viticolă, strategii de marketing, educație, Machine to Machine, Internet of Things.

Abstract:
Articolul de faţă are ca scop identificarea și analiza opiniilor referitoare la necesitatea, oportunitatea și eficiența implementării strategiilor și practicilor de dezvoltare sustenabilă în industria viticolă în condițiile în care siguranța alimentară este considerată o componentă a sustenabilității. Obiectivul principal al lucării este formarea unei imagini clare asupra disponibilității existente la nivelul companiilor de a adopta strategii de marketing care să contribuie la sporirea siguranței alimentare prin creșterea calității vinului conform principiilor sustenabilității. În acest sens, s-a realizat o cercetare calitativă de marketing în cadrul căreia au fost intervievați 15 manageri din societăţi producătoare de vin din zonele viticole ale României. Cercetarea plasează în prim plan relația dintre siguranța alimentară și sustenabilitate, autorii considerând că o astfel de asociere este relevantă pentru contextul economic și social din Uniunea Europeană și din alte zone ale lumii. Elementele de noutate aduse prin această cercetare sunt: analiza relației dintre siguranța alimentară asociată consumului de vinuri și sustenabilitate; identificarea opiniilor managerilor companiilor viticole referitoare la beneficiile și limitele tehnologiilor M2M ca segment al IoT în contextul siguranței alimentare; evidențierea strategiilor și tehnicilor de marketing considerate inovative în domeniul viticol și modul în care se asociază conceptul de siguranță alimentară prin consumul de vinuri cu educația și cultura, ca elemente ale sustenabilității.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert