Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Investigarea influenței justiției interacționale survenite între justiția procedurala și performanța la locul de muncă: dovezi din țari sud-asiatice

Autor:Muhammad Ashraf, Jolita Vveinhardt, Rizwan Raheem Ahmed, Dalia Streimikiene și Riaz Ahmed Mangi

JEL:C4; C12; C13; J14; L2; M14

DOI:10.24818/EA/2018/47/169

Cuvinte cheie:justiție interacţională; justiţie procedurală; performanţă la locul de muncă; educație universitară; motivația facultății

Abstract:
Lucrarea investighează influența justiției interacționale survenite între justiția procedurală și performanța la locul de muncă (sarcini, performanță contextuală și adaptivă) a cadrelor didactice din Karachi (Pakistan) și Dhaka (Bangladesh), din cadrul facultăţilor de stat, prin utilizarea Modelării Ecuațiilor Structurale (SEM). Pentru acest studiu, datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar bazat pe întrebări închise. Variabila specifică intervenţiei a mediat pe deplin relația dintre justiția procedurală și performanța la locul de muncă. Rezultatul acestui studiu indică faptul că performanțele membrilor facultăților de stat pot fi îmbunătățite prin asigurarea unor proceduri echitabile și a unui tratament demn membrilor facultăților, în mediul de lucru. Se poate concluziona că, cadrele didactice se pot acomoda cu procedurile dure, cu condiția ca acestea să fie comunicate într-un mod politicos și corect. Importanţa acestui studiu constă în investigarea unor zone mai puțin cercetate din Pakistan și Bangladesh. Rezultatele studiului pot fi utile decidenţilor politici și conducerii facultăţilor, în special în procesul de elaborare şi implementare a politicilor de dezvoltare a învățământului universitar în ambele țări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert