Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Predicţia liniilor strategice ale unei companii SIF folosind BSC și PLS

Autor:Ion Stancu, Ion Alexandru Stancu, Laura Elly Naghi și Dragoş Bâlteanu

JEL:C38; D22; E37, L25

DOI:10.24818/EA/2018/47/218

Cuvinte cheie:Sectoare (axe) strategice, Balanced Scorecard (BSC), Regresia prin cele mai mici pătrate parţiale (Partial Least Squares - PLS), Analiza Componentelor Principale (Principal Component Analysis - PCA), Guvernanţă corporativă.

Abstract:
Analiza Balanced Scorecard (BSC) poate identifica relațiile dintre diferitele sectoare ale activităților companiei și interacțiunile dintre acestea. Profesorul Bernard Morard, împreună cu dr. Alexandru Stancu și dr. Christophe Jeannette de la Universitatea din Geneva din Elveția, au dezvoltat o modalitate de a releva aceste relații și interacțiuni folosind tehnica Partial Least Squares (PLS). Tehnica lor identifică zonele strategice (sau axele strategice) prin evidențierea grupurilor de indicatori de performanță cu cel mai mare coeficient de corelare între ei. Axele strategice pot, la rândul lor, să identifice sectoarele de performanţă ale companiei. Modelul nostru final a identificat interacțiunea dintre zonele strategice ale SIF, precum și interacţiunea dintre indicatorii de performanță SIF și grupul din care aceştia fac parte. Scopul nostru a fost acela de a face mai întâi o analiză a componentelor principale pentru a găsi cele mai importante sectoare de activitate pentru o companie SIF (de exemplu, axa 1 = Capitalul și Rezultatele) și de a ne concentra pe 4-6 indicatori de performanță relevanți, puternic corelaţi cu respectivele sectoare (axe) strategice. Ceilalţi indicatori i-am considerat nerelevanţi sau i-am transferat către alte axe unde au o pondere semnificativă, chiar dacă este mai mică decât în axa din care pleacă. Odată ce aceste judecăți economice asupra zonelor strategice au fost finalizate, am aplicat analiza PLS pentru a arăta corelațiile dintre axele (sectoarele) strategice. Aceste corelații evidențiază intensitatea interrelațiilor în cadrul companiei (SIF) și conduc la posibile linii strategice de interacțiune. În principal, am intenționat: să identificăm relațiile dintre diferitele axe strategice (sectoare) ale activității companiei și interacțiunile dintre acestea utilizând analiza Balanced Scorecard (BSC); să atribuim acestor sectoare economice cel mai potrivit nume (de exemplu Axa 1 = CAPITALUL și REZULTATELE ș.a.m.d.) și să reţinem maxim 6 indicatori relevanți pentru fiecare axă; să evidențiem corelațiile dintre axele strategice (sectoare), cu relevarea intensităţii interrelațiilor; să realizăm predicţia unor posibile linii strategice de interacțiune în cadrul companiei (SIF). Practic, BSC explică relația dintre variabilele de guvernanță corporativă și performanța companiei. Am intenţionat ca, pe lângă interrelaţiile cauzale, să identificăm și o relație logică între sectoarele de activitate analizate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert