Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bioeconomia din perspectiva cererii: influența capitalului intelectual online asupra consumului

Autor:Elena-Mădălina Vătămănescu, Vlad-Andrei Alexandru, Georgiana Cristea, Loredana Radu şi Oana Chirica

JEL:D18, F12, F68

DOI:10.24818/EA/2018/49/536

Cuvinte cheie:capital intelectual (CI), comunități online, consum, produse ecologice, bioeconomie, digitalizare.

Abstract:
Lucrarea de față propune o abordare a bioeconomiei prin prisma cererii de produse și servicii, cu accent asupra digitalizării piețelor și, subsecvent, asupra tendințelor de consum la nivel macroeconomic. Imperativul unui model economic sustenabil, coroborat cu progresele din domeniul tehnologiei digitale, au reconfigurat abordările și așteptările consumatorilor și au contribuit la apariția unor noi forme de comportament de consum. Printre acestea, dezvoltarea unor comunități online orientate spre clienți și a capitalului intelectual au fost deseori asociate cu responsabilizarea clienților față de consumul în cunoștință de cauză. Demersurile de a căuta produsele ecologice pe piețele digitale au contribuit la crearea unor noi forme de agregare socială, constituite în jurul unor interese, obiective, valori, așteptări și preferințe comune, ceea ce a dat naștere unor noi fluxuri de comunicare și interacțiune cu un mare potențial transformațional pentru societatea contemporană. Pornind de la aceste aspecte, studiul de față explorează influența capitalului intelectual online asupra tendințelor de consum prin prisma bioeconomiei. Accentul cade asupra consumului de produse ecologice în două state europene (România și Italia), eșantionul cercetării fiind format din peste 700 de consumatori online activi. Datele au fost procesate cu ajutorul tehnicii de modelare a ecuațiilor structurale, indicând influențe semnificative între variabilele examinate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert