Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetare privind influența practicilor de management al cunoștințelor asupra satisfacției angajaților din sistemul sanitar din România

Autor:Ion Popa, Simona Cătălina Ștefan, Cristina Morărescu şi Claudiu Cicea

JEL:C3, D23, D83, I1, O34.

DOI:10.24818/EA/2018/49/553

Cuvinte cheie:achiziția cunoștințelor, împărtășirea cunoștințelor, managementul cunoștințelor, organizație din sănătate, satisfacția angajaților, utilizarea cunoștințelor.

Abstract:
Scopul acestui studiu este de a analiza influenţa pe care practicile specifice procesului de management al cunoștințelor o exercită asupra satisfacției angajaților din sistemul sanitar. Modelul conceptual privind relațiile dintre trei dimensiuni ale conceptului de management al cunoștințelor (achiziția cunoștințelor, împărtășirea cunoștințelor şi utilizarea cunoștințelor) şi satisfacția resimțită de către profesioniștii din domeniul serviciilor de sănătate a fost transpus într-unul econometric. Datele necesare cercetării au fost culese prin intermediul unei anchete desfășurate în 20 de organizații din sănătate, printre care s-au numărat spitale, farmacii și centre medicale care furnizează asistență medicală de specialitate. Pentru construirea și validarea modelului econometric și validarea ipotezelor cercetării s-a apelat la modelarea cu ajutorul ecuațiilor structurale (SEM) și suportul tehnic al IBM SPSS Amos 24.0. Rezultatele obținute au arătat că achiziția și utilizarea cunoștințelor influențează în mod pozitiv satisfacția angajaţilor, în timp ce împărtășirea cunoștințelor este asociată cu o scădere a satisfacției. Mai mult decât atât, relaţiile sunt moderate de tipul de asistență medicală furnizat. La sfârşitul lucrării sunt discutate implicațiile teoretice şi manageriale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert